Գաղտնիության քաղաքականություն

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն կանոններն ու պայմանները: Օգտագործելով տվյալ ինտերնետային կայքը, Դուք ընդունում եք, որ հասկացել եք և համաձայն եք ներքոհիշյալ կանոնների հետ:

Տվյալ կայքը նախատեսված է միայն չափահասների համար: Դուք հաստատում եք, որ Դուք կամ առնվազն 18 տարեկան եք, կամ էմանսիպացված անչափահաս: Դուք նաև հաստատում եք, որ ամբողջովին իրավունակ և գործունակ եք սույն Օգտագործման Պայմաններով սահմանված դրույթները,պայմանները, պարտավորությունները, հաստատումները, երաշխավորություններն ու հավաստիացումներն ընդունելու համար և պարտավոր եք ընդունել սույն Օգտագործման Պայմաններն ու առաջնորդվել  դրանցով:

Խնդրում ենք անչափահասներին չուղարկել մեզ Ձեր անհատական տվյալները, ներառյալ՝ Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, անունը և/կամ կապի միջոցների մասին տեղեկություններ:

Սույն քաղաքականության նպատակն է տեղեկացնել Royaljelly-honey.com-ի այցելուներին, թե կայքում գրանցվելու համար ինչ տվյալներ են հավաքագրվում և ինչպես են դրանք օգտագործվում:
Այս Կայքում մեր կողմից հավաքվող ամբողջ տեղեկատվության նկատմամբ կիրառվում է Գաղտնիության Կանոնները: Կայքն ու Ծառայություններն օգտագործելով՝ Դուք համաձայնում եք մեր կողմից Գաղտնիության Կանոններին համապատասխան, Ձեր տեղեկատվության նկատմամբ ձեռնարկված բոլոր քայլերին: Դուք երաշխավորում և հավաստիացնում եք, որ Ձեր կողմից տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը ճշգրիտ է: Դուք նույնպես համաձայն եք ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ Կանոններին:

Գրանցում

Կայքում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել հետևյալ անձնական տվյալները`էլ. փոստ, անուն, ազգանուն, տարիք, բնակության հասցե, բնակության երկիր և փոստային դասիչ: Դուք կարող եք մեզ տրամադրել  նաև Ձեր հեռախոսահամարը և նշել տարիքը:
Parma.am-ը ապահովում է Ձեր տրամադրած տեղեկատվության գաղտնիությունը և չի տրամադրում երրորդ կողմին:
Կայքում կարող են գրանցվել 18 տարեկանից բարձր անձինք:
Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո տրամադրված տվյալները ճշգրիտ և ամբողջական են:

Դուք պետք է գրանցվեք, որպեսզի իրավունք ստանաք Կայքում հրապարակումներ կատարելու կամ գովազդների մասին տեղեկանալու համար: Գրանցված օգտատերերին մենք կարող ենք ուղարկել որոշակի ծանուցումներ, գովազդներ, ակցիաների և հատուկ առաջարկների վերաբերյալ տեղեկություններ: Մենք նաև կարող ենք ուղարկել ցանկացած իրավական ուժ ունեցող ծանուցումներ և որոշակի ծանուցումներ, ներառյալ ծառայությանը վերաբերող կամ մեր քաղաքականություններից որևէ մեկի փոփոխության մասին ծանուցումներ:
Օրենքով սահմանված դեպքերում մեզանից կարող է պահանջվել բացահայտել Ձեր անձնական տեղեկությունները՝ ելնելով իրավական պահանջներից: Նման դեպքերում, մենք իրավունք ենք վերապահում ըստ պահանջի բացահայտել Ձեր անձնական տեղեկատվությունը, որպեսզի կատարենք մեր իրավական պարտավորությունները, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դատական որոշումերով, իրավապահ մարմինների որոշումներով, հրամաններով, ծանուցումներով կամ ծառայողական պահանջներով:
Ապահով և հարմարավետ ծառայություն մատուցելու համար Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը օգտագործվում է հետևյալ նպատակներով`

•  Սպասարկում իրականացնելու համար,

•  Պատվերը հաստատող նամակ, որում ներառված է դրա վերաբերյալ ողջ տեղեկությունը, ինչպես նաև պատվերի առաքման կամ չեղարկման վերաբերյալ նամակ,

•  Տեխնիկական բարդությունների դեպքում աջակցելու համար,

•  Ձեր պահանջները ավելի արդյունավետ բավարարելու համար,

•  Նորությունների կամ նոր ծառայությունների մասին Ձեզ տեղեկացնելու համար,

•  Հատուկ առաջարկների մասին տեղեկատվություն ուղարկելու համար:

 

Մենք արժևորում ենք Ձեզ՝ որպես հաճախորդ, և ընդունում ենք, որ գաղտնիության պահպանումը կարևոր է Ձեր համար: Այդ իսկ պատճառով, մենք պարտավորվում ենք պաշտպանել Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվությունը: Մենք չենք իրականացնում որևէ ուղղակի վճարում և մեր բազաներում չենք պահում Ձեր բանկային քարտի վերաբերյալ տեղեկությունները: Secured socket layer (“SSL”) տեխնոլոգիան օգտագործվում է երրորդ կողմ հանդիսացող ծառայություն տրամադրող համակարգերի միջոցով (PayPal, Idram և այլն) վճարային գործարքներ իրականացնելու նպատակով: Ձեր գրանցման տեղեկատվությունը կարող է պաշտպանվել օգտագործողի եզակի ծածկագրով և օգտագործողի անունով (ID): Դուք չպետք է որևէ մեկին բացահայտեք Ձեր ծածկագիրը, իսկ համատեղ օգտագործման համակարգչից օգտվելու դեպքում՝ չմոռանաք դուրս գալ համակարգից: Եվ վերջապես, Դուք կարող եք առանց գրանցվելու օգտվել Կայքից՝ որպես անանուն օգտագործող: Հարկ է հաշվի առնել, որ, ինչպես բոլոր էլեկտրոնային գործարքների դեպքում, ոչ մի էլեկտրոնային համարգ բացառապես անվտանգ չէ:
Կայք այցելելու ընթացքում հավաքագրված այլ տեղեկատվություն

Parma.am կայք այցելելու ընթացքում հավաքագրվում է որոշակի տեղեկատվություն Ձեր համակարգչի մասին: Օրինակ, թե երբ եք այցելել մեր կայք, ինչ էջեր եք դիտել, բրաուզերի տեսակը, ինտերնետային ծառայություն մատակարարողի անունը (UCOM, Beeline…) և այլ նմանատիպ տեղեկություններ:
Հավաքագրվող տեղեկատվությունը անձնական չէ, այն հնարավորություն է տալիս հաշվել այցելուների թիվը, կազմել վիճակագրություն էջերի այցելությունների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունը մեզ հնարավորություն է ընձեռում անընդմեջ հետևել մեր կայքին և այն հնարավորինս հարմարավետ դարձնել օգտագործողի համար:
Տեղեկանիշների (cookies) ֆայլերի օգտագործում

Royaljelly-honey.com կայքը օգտագործում է տեղեկանիշներ (cookies): Տեղեկանիշները տառաթվային տողեր են, որոնք ստեղծվում են կայքում: Կայք այցելելիս դրանք կրկնօրինակվում են Ձեր համակարգչի մեջ: Տեղեկանիշները անվտանգ են համակարգչի համար և անձնական տեղեկատվություն չեն հավաքագրում: Դրանց շնորհիվ կայքից օգտվելը դառնում է ավելի արագ և հարմարավետ: